جستجو
Leica
brand5
brand3
Garmin
Trimble
Nikon
Stabila
KQ
South
kolida

 

تراز لیزری Stabila تراز لیزری Stabila تراز لیزری Stabila
Lax 300 Lar 120 G Lar 250
قابلیت تغییر ارتفاع تا 5 سانتیمتر بدون جابجایی دستگاه
دقت بسیار بالا، 0.3± میلیمتر بر متر 
ساخت کشور آلمان
برد عملیاتی 300 متر
دقت بسیار بالا، 0.1± میلیمتر بر متر 
ساخت کشور آلمان
برد عملیاتی 350 متر
دقت بسیار بالا، 0.1± میلیمتر بر متر 
ساخت کشور آلمان
مشخصات بیشتر... مشخصات بیشتر... مشخصات بیشتر...

تراز لیزری Stabila تراز لیزری Stabila
Lax 50 Lax 200
دارای  سه پایه مدرج با قابلیت تبدیل شدن به ژالن
دقت بسیار بالا، 0.3± میلیمتر بر متر 
ساخت کشور آلمان
برد قابل رویت 20 متر، قابل ارتقاء تا 250 متر به کمک ریسیور
دقت بسیار بالا، 0.3± میلیمتر بر متر 
ساخت کشور آلمان
مشخصات بیشتر... مشخصات بیشتر...
 
 
   
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط سارگون