جستجو
Leica
brand5
brand3
Garmin
Trimble
Nikon
Stabila
KQ
South
kolida
کالیبراسیون و اهمیت آن
اصولاً برای هرنوع تجزیه وتحلیل درپروژه، نیـاز به داده های دقیـق ودرستی می باشد (این موضوع همــواره به صورت پیش فرض موردتوجه قرار می گیرد). حال اگر داده هـایی که درمراحل مختلف برداشت و پیـاده سازی که از دستگاه های اندازه گیری حاصل می گردد، دقیق و درست نباشد،  مبنـای تجزیه وتحلیل های پروژه درست نبوده  و مسلماً مسیر پروژه را به بیراهه کشانده و حتی در بسیاری موارد موجب خسارت های جبران ناپذیری خواهد شد.
از همین رودرتمامی نظام های مدیریت کیفیت، کالیبراسیون تجهیـزات اندازه گیری  به طور جـدی مورد  توجه قرار گرفته و در تمامی پـروژه ها به عنـوان یکی از  ارکان اصـلی  و پایه تعریف شده و باید با کمترین مغایرتی به اجرا در آید.
کالیبراسیون چیست؟
کاليـبراسيون عبارتست از مقايـسه   يک دستـگاه  اندازه گيـري با يک استـاندارد  و  تعيين ميزان خطاي اين  وسيـلـه  نسبـت  به  آن  و  در صورت  لزوم  تنظيـم دستـگاه در مقايسه با استانداردهاي مربوطه.
کالیبراسیون در ژئوپی
شرکـت ژئوپـی  با تاسیـس و تجهیـز  آزمایشـگاه های پیشرفتـه کالیبـراسیون در استان البـرز  و منطقه پارس جنوبی (عسلویه)، نام خود را به عنوان نامی پیشـرو در زمینه ارائه خدمات کالیـبراسیون در کشور مطرح ساخته است. آزمایشگاه  کالیـبراسیون این شرکت از سال 1380 فعالیت خود را در منطقه پارس جنوبی آغاز نمود و امروز با گذشت بیش از  یک دهه از فعالیـت خود این افتخـار  را دارد  که  به  عنـوان  تنهـا شرکـت ارائه دهنـده  خدمات کالیـبراسیون در  زمینه دوربیـن های نقشـه برداری در منطقه پارس جنوبی، مشاور کالیـبراسیون تمامی پروژه های عمرانی منطقه پارس جنوبی برگزیده شود.
همچنین این شرکت در سال 1391 با توجه به  نیاز استان البـرز  به  وجود  مرجـعی  معتـبر جهت  کالیـبراسیون تجهیـزات نقشـه برداری، اقدام  به  تاسیس آزمایشـگاه مجهـز   اپتیـک   در  این  استـان   نمود.  بهـره گیـری  از متخصصان مجـرب و آموزش دیده بین المللی  در  زمینه کالیـبراسیون تجهیـزات اپتیـک و همچنین  بکـارگیـری متـدهای علمی ، نرم افزار های به روز  و تجهیزات مدرن، آزمایشـگاه  این  شرکت  را  تبـدیل  به  قطـب  علـمی  و تخصصی معتبر در  زمینه کالیـبراسیون تجهیزات  اپتیک نموده است.

کالیبراسیون دوره ای
معمولا خطـای وسيـله اندازه گیـری نسبت  به زمـان  و با استفاده هاي مکـرر از آن افزايش مي يابد.  شنـاسايي رشد تدريجي خطـای اندازه گیری و افزايش آن  به راحتـي توسط کاربران امکان پذيرنيست . از این رو  انجام کالیبراسیون های منظم دوره ای که  سبب افزایش طول عمر دستگاه شده  و از بروز مشکلات اساسی جلوگیری می کند، الزامیست. فرسودگی، ضـربه، استفاده  نامناسب  و حوادث غیـر قابل پیش بینـی  انجام  کالیـبراسیون های میان دوره ای را  نیـز ضروری می سازد.
آشنایی با استاندارد ISO / IEC 17025
ISO\IEC 17025استـانداردي است كه در سـال 2000 تدويـن شده است  و هـدف اصلـي آن  كنتـرل  فعاليـت آزمايشـگاه‌هاي آزمون و كاليبراسيون  از دو منظر  كيفي و فنـي است. مهم‌ترين دستاورد انطباق  يك آزمايشـگاه با اين استاندارد، اطمينـان از صحت نتايج  کالیـبراسیون یا آزمون مربوطه است. در اين  ايزو بر استفاده  از  روش‌هاي آزموني كه منطـبق بر يكي  از  استـانداردهاي بين‌المللي، منطقه‌اي و يا ملـي باشد تأكيد شده است.
تحت كنتـرل بودن  شرايط محيطي انجام کالیـبراسیون، صلاحيت اپراتورها، كاليبره و تحت كنترل آزمايشگاه بودن دستـگاه‌ها از اهميت فراواني  برخوردار است  و چگونـگي خريد كالاها و خدمات، ارائۀ  گزارش به مشتـري، چگونگي دريافت نمونه يا نحوه و طول مدت نگهـداري آن نيز مورد توجـه اين استـاندارد قرار دارد.  ضمـن آنكـه بر مبنـاي ايـزو 17025، قالب كنتـرل فرآينـد انجام کالیـبراسیون و منطبق نگه داشتن آن  بر  مبناي استاندارد، مشخص شده است. مهم‌ترين خصوصيت ISO\IEC 17025را بايد در اطمينـان از صحت  نتيجـۀ  کالیـبراسیون بدانيـم  كه  بر مبناي آن نتيجـۀ  کالیـبراسیون انجـام شده  در سازمان صاحب اعتبار استاندارد، براي همه معتبر است.
شرکت ژئوپـی در مهـر ماه سال  1392 با  عقد  قـرار داد مشاوره با آکادمی توف ایران – آلمـان، اقدام  به  استقرار الزامات  استاندارد  ISO/IEC 17025:2005  در آزمایشـگاه خود نمود. با همت متخصصان این شرکت و با استفاده از دانش مشاوران  آکادمـی توف ایـران – آلمـان، علیرغم پیچیدگی های فنی بسیار زیاد در نهایت این شرکت موفق به  پیاده سازی این سیستم در آزمایشگاه اپتیـک خود در استان البـرز و منطقه پارس جنـوبی شد. هم اکنون تمام عملیـات اجـرایی کالیـبراسیون  در این شرکت با رعایت اصول فنـی  منطبـق با استاندارد  ISO/IEC 17025:2005توسط متخصصان مجرب انجام می پذیرد.
 
 
 
   
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط سارگون