جستجو
Leica
brand5
brand3
Garmin
Trimble
Nikon
Stabila
KQ
South
kolida

 

 ترازیاب Leica  ترازیاب Leica  ترازیاب Leica
Leica NA724 Leica NA728 Leica NA730
بزرگنمايي 24 برابر
دقت در يك كيلو متر ترازيابي رفت و برگشت 2 ميلي متر
گارانتی 1 ساله
بزرگنمايي 28 برابر
دقت در يك كيلو متر ترازيابي رفت و برگشت 1.5 ميلي متر
گارانتی 1 ساله
بزرگنمايي 30 برابر
دقت در يك كيلو متر ترازيابي رفت و برگشت 1.2 ميلي متر
گارانتی 1 ساله
مشخصات بیشتر... مشخصات بیشتر... مشخصات بیشتر...

ترازیاب Stonex ترازیاب Leica  ترازیاب Leica
Stonex STAL 1032 Leica NA532 Leica NA720
بزرگنمايي 32 برابر
دقت در يك كيلو متر ترازيابي رفت و برگشت 1 ميلي متر
گارانتی 2 ساله
بزرگنمايي 30 برابر
دقت در يك كيلو متر ترازيابي رفت و برگشت 2 ميلي متر
گارانتی 1 ساله
بزرگنمايي 20 برابر
دقت در يك كيلو متر ترازيابي رفت و برگشت 2.5 ميلي متر
گارانتی 1 ساله
مشخصات بیشتر... مشخصات بیشتر... مشخصات بیشتر...

 ترازیاب Ruide ترازیاب Ruide ترازیاب دیجیتال Ruide
Ruide DSZ2 Ruide RLZ32 Ruide DL-2007
بزرگنمايي 32 برابر
دقت در يك كيلو متر ترازيابي رفت و برگشت 1 ميلي متر
گارانتی 2 ساله
بزرگنمايي 32 برابر
دقت در يك كيلو متر ترازيابي رفت و برگشت 1 ميلي متر
گارانتی 2 ساله
بزرگنمايي 32 برابر
دقت در يك كيلو متر ترازيابي رفت و برگشت 0.7 ميلي متر
گارانتی 2 ساله
مشخصات بیشتر... مشخصات بیشتر... مشخصات بیشتر...

ترازیاب Ruide ترازیاب Ruide
Ruide RL24 Ruide RL32
بزرگنمايي 24 برابر
دقت در يك كيلو متر ترازيابي رفت و برگشت 2 ميلي متر
گارانتی 2 ساله
بزرگنمايي 32 برابر
دقت در يك كيلو متر ترازيابي رفت و برگشت 1 ميلي متر
گارانتی 2 ساله
مشخصات بیشتر... مشخصات بیشتر...
 
 
   
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط سارگون