شرکت ژئو پی

آزمایشگاه اپتیک

آزمايشگاه اپتيک

آزمايشگاه اپتيک ژئوپی مجهز به تجهيزات پيشرفته و دقيق علاوه بر كاليبراسيون تجهيزات زير، تعميرات تخصصی انواع دوربين‌های نقشه برداری را نيز شامل مي‌شود.

تجهيزات قابل كاليبراسيون در اين آزمايشگاه

كاليبراسيون انواع دوربين‌های توتال استيشن وتئودوليت (اپتيكی-الكتريكی)و ترازياب‌ها


در صورتی که ابزاری سفارشی دادید جهت پی گیری کلیک نمایید