شرکت ژئو پی

آزمایشگاه ابعاد

آزمايشگاه ابعاد

آزمايشگاه ابعاد ژئوپي مجهز به تجهيزات پيشرفته، تجهیزات زیر را با امکان کالیبراسیون در محل، کالیبره می‌نماید.

تجهيزات قابل كاليبراسيون در اين آزمايشگاه

انواع کولیس‌ها،ارتفاع سنج‌ها،میکرومترها،ساعت‌های اندیکاتور،نقاله‌ها،ضخامت سنج‌ها با دقت بسیار بالا


در صورتی که ابزاری سفارشی دادید جهت پی گیری کلیک نمایید