شرکت ژئو پی

آزمایشگاه گازسنجی

آزمايشگاه گاز سنجی
آزمايشگاه گازسنجی ژئوپي با روش‌های به روز انواع شناساگرهای گازی را کالیبره و در صورت هرگونه ایراد،نظیر تعویض سنسور،تعویض باتری و...اقدام به تعمیر می‌نماید.

تجهيزات قابل كاليبراسيون در اين آزمايشگاه

تمام گازسنج‌های مولتی از تمام برندهای دنیا


در صورتی که ابزاری سفارشی دادید جهت پی گیری کلیک نمایید